Қызметтің негізгі түрі және мамандану
 
Электр энергиясын беру
 • Шығыс Қазақстан облысында 34 449,47 км электр берілісі желілеріне қызмет көрсетеміз
 • 15 ауылдық аудан
 • 10 қала, 872 кент және ауыл
 • 254 селолық және ауылдық округтер
 
Электр желілерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету
 • Жоғары вольтты желілер
 • Кабельдік желілер
 • Үй ішілік электр желілері
 • Көше жарығы
 • Қосалқы станциялардың жабдықтары
 
Электр желілеріндегі жұмыстар
 • Құрылыс жұмыстары
 • Қайта жаңарту
 • Күрделі жөндеу және жаңғырту
 
Кабельдік желілердегі зақымдарды іздеу
 • Қосалқы станциялардың, әуе және кабель желілерінің электр жабдықтарын, қорғау құралдарын сақтықтық сынау
 • Технологиялық жабдықтарды баптау.
Текст:

 

«БЭСК» АҚ-да халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетін Біріктірілген менеджмент жүйесі енгізілді және сертификатталды: ISO 9001:2015 - Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ), ISO 14001:2015 Экологиялық менеджмент жүйесі (ЭМЖ), ISO 45001:2018 - Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету менеджменті жүйесі (ДСжЕҚҚМЖ). ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 және ISO 45001:2018 талаптарына сәйкестік сертификаты SNAS (Slovak National Accreditation Service) Словакияның аккредиттеу қызметі аккредиттеген CERT INTERNATIONAL сертификаттау органымен берілген, берілген сертификаттар 2025 жылға дейін жарамды. Біріктірілген менеджмент жүйесін қолдану саласы: Электр энергиясын беру.

Біздің негізгі көрсеткіштеріміз
460 062 электр энергиясын тұтынушылар
34 479 электр желілерінің ұзындығы
313 ҚС-35 кВ және одан жоғары
6447 ТҚС, ЖТҚС, РП, ОТҚС барлығы
6447 ТҚС, ЖТҚС, РП, ОТҚС барлығы
6447 ТҚС, ЖТҚС, РП, ОТҚС барлығы
6447 ТҚС, ЖТҚС, РП, ОТҚС барлығы
3000 қызметкерлер
Жаңалықтар
Біздің жобалар
110/35/6кВ «Левобережная» қосалқы станциясы 100 мыңнан астам тұтынушысы бар Өскемен қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады.
110/35/6КВ «ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ» ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫ
110/35/6кВ «Левобережная» қосалқы станциясы 100 мыңнан астам тұтынушысы бар Өскемен қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады.
Толығырық...
110/35/6кВ №2 қосалқы станциясы 7 мыңнан астам тұтынушысы бар Семей қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады, олардың арасында көптеген санатты объектілер (ауруханалар, перзентханалар, қазандықтар, өндіріс және т.б.) бар.
110/35/6КВ №2 ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫ
110/35/6кВ №2 қосалқы станциясы 7 мыңнан астам тұтынушысы бар Семей қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады, олардың арасында көптеген санатты объектілер (ауруханалар, перзентханалар, қазандықтар, өндіріс және т.б.) бар.
Толығырық...
35/6 кВ № 3 қосалқы станция 9 мыңнан астам тұтынушысы бар Семей қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады.
35/6 КВ № 3 ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫ
35/6 кВ № 3 қосалқы станция 9 мыңнан астам тұтынушысы бар Семей қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады.
Толығырық...
35/6 кВ № 7 қосалқы станциясы 5 мыңнан астам тұтынушысы бар Семей қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады.
35/6 КВ № 7 ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫ
35/6 кВ № 7 қосалқы станциясы 5 мыңнан астам тұтынушысы бар Семей қаласының тораптық қосалқы станцияларының бірі болып табылады.
Толығырық...
КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

Шығыс Қазақстанның тарату желілері 1949 жылдан бері қолданыста. «Біріккен ЭнергоСервистік Компания» АҚ қызметінің негізгі түрі электр энергиясын беру болып табылады. «БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысының және Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

Қызмет көрсету аумағы 15 ауылдық ауданды, 10 қаланы, 872 кент пен ауылды, 254 селолық және ауылдық округті қамтиды. Кәсіпорын желілерінің ұзындығы 34 313 км құрайды. Қызмет көрсетілетін аумақтың ауданы – 283 300 шаршы километр. 35 кВ және одан жоғары трансформаторлық қосалқы станциялар саны – 311 дана, ТҚС, ЖТҚС, РП, ЦРП саны – 6 434 дана, есепке алу нүктелерінің саны – 472 096. Компанияның активтері 226 622 шартты бірліктен асады. Оларға қызмет көрсетумен 3000-ға жуық қызметкер айналысады. Қызмет көрсетілетін жабдық бірліктерінің саны және электр желілерінің ұзындығы бойынша «БЭСК» АҚ Қазақстанның ең ірі өңірлік энергия беруші кәсіпорындарының бірі болып табылады. «БЭСК» АҚ негізгі өндірістік міндеті негізгі және қосалқы энергетикалық жабдықтардың сенімді жұмысы арқылы тұтынушыларға электр энергиясын үздіксіз беруді қамтамасыз ету болып табылады.

Осы міндетке қол жеткізу үшін «БЭСК» АҚ жыл сайын техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады, негізгі электр жабдығына күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізеді, нормативтік құжаттардың талаптарын сақтауды ескере отырып, инвестициялық міндеттемелерге сәйкес іс-шараларды іске асырады. «БЭСК» АҚ-да үш халықаралық стандарт бойынша Біріктірілген менеджмент жүйесі енгізілді және қолданылады: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Кәсіпорынның мекенжайы
 • 070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажова к-сі 10.
 • Телефон: + 7 (7232) 48-96-40
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тарихи белестер
альтернативный текст
1997
«Алтайэнерго» перестало существовать как единая энергетическая система, Восточно-Казахстанские сети стали самостоятельным юридическим лицом.
2001
Реализовываются комплекс мероприятий по борьбе с потерями по всей Восточно-Казахстанской области.
2005
ЗАО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» перерегистрировано в АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».
2008
Во исполнение «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 г.г.», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, АО «ВК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия)
2011
АО «ВК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия)
2013
В рамках инвестиционной программы АО «ВК РЭК» ежегодно выполняется реконструкция, замена и ремонт линий и электрооборудования, в связи с чем планомерно повышается надёжность электроснабжения.
2015
По совместному Проекту (с 2010г.) Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан и ПРООН «Разработка и выполнение комплексного плана по управлению ПХД» проведен вывоз на уничтожение ПХД - содержащих конденсаторов в г. Лион (Франция), в том числе 331 конденсатор от АО «ВК РЭК».
2018
В честь 100-летия Семейских районных электрических сетей была учреждена юбилейная медаль «100 жыл Семей электр желісі»
2020
АО «ВК РЭК» в рамках прохождения ресертификационного аудита ИСМ осуществил успешный переход на соответствие требованиям нового международного стандарта ISO 45001:2018
1999
ЗАО «ВК РЭК» вместе с его семипалатинским филиалом передано под управление корпорации AES.
2004
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о разделении функций энергопередающих и энергоснабжающих организаций, на базе энергосбыта АО «ВК РЭК» создано ТОО «Шыгысэнерготрейд» - гарантирующий поставщик электроэнергии ВКО.
2006
Восточный и Семипалатинский регионы объединены в единую распределительную компанию АО «ВК РЭК».
2010
АО «ВК РЭК» одним из первых предприятий Казахстана выполнило ввод в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию АСКУЭ первого уровня.
2012
АО «ВК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия)
2014
Выполнены работы по внедрению АСКУЭ у более, чем 80 000 абонентов.
2017
Выполнены работы по внедрению АСКУЭ у более, чем 80 000 абонентов.
2019
70 – летие Восточно казахстанских электрических сетей. Награждение высшей корпоративной медалью “Мінсіз қызметі үшін» и ценного подарка, вручение наград Министерства энергетики, КЭО и ордена «Енбек Данкы» III степени.
2021
АО «ВК РЭК» объявляют о переименовании компании в АО «Объединённая ЭнергоCервисная Компания»
Контакты
 • Усть-Каменогорский РЭС Шемонаихинский РЭС
  • Усть - Каменогорск, ул. Железнодорожная 92 г. Шемонаиха, ул. Сопочная, 28
 • Тарбагатайский РЭС Урджарский РЭС
  • с. Акжар, ул. Косман Нуракжанулы 4 с.Урджар, ул. Шынгожа Батыра 109
 • Семей РЭС Таврический РЭС
  • Семей, ул. Каржаубайулы 243а с. Таврическое
 • Прииртышский РЭС Риддерский РЭС
  • Курчатов, ул. Красноармейская 14 г. Риддер, Островского 92
 • Курчумский РЭС Левобережнвй РЭС
  • с.Курчум, ул. Ибежанова 1 с. Меновное, пер.Шоссейный 38
 • Катон-Карагайский РЭС Кокпектинский РЭС
  • с. Катон, РЭС с. Кокпекты, ул. Кабанбай Батыра 96
 • Жарминский РЭС Зайсанский РЭС
  • с. Калбатау, ул. Алимбетова 2 г. Зайсан, ул. Панфилова 12
 • Бородулихинский РЭС Глубоковский РЭС
  • с. Бородулиха, ул. Подстанционная 1 п. Глубокое, ул. Степная 148
 • Бескарагайский РЭС Большенарымский РЭС
  • с. Бескарагай, ул. Жабаева 60 с.Улкен Нарын, ул. Алтайэнерго 3
 • Абайский РЭС Аягузский РЭС
  • с Караул, ул. Ораз-Кутжан 1 г. Аягуз, ул. Нугманова 67